CHUYẾN ĐI ĐẾN CHERNOBYL. PHÒNG ĐIỀU KHIỂN CỦA LÒ PHẢN ỨNG 4 ĐÃ ĐƯỢC MỞ TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN - WIAT
Chủ YếU / Wiat / 2019

Chuyến đi đến Chernobyl. Phòng điều khiển của lò phản ứng 4 đã được mở tại nhà máy điện{h1}
Editor Choice
Giải thưởng Magellanic được trao!  Dưới đây là những ấn phẩm du lịch hay nhất năm 2017
Giải thưởng Magellanic được trao! Dưới đây là những ấn phẩm du lịch hay nhất năm 2017
Chernobyl Một phòng khác đã được cung cấp cho du khách ở Chernobyl. Lần đầu tiên, nó sẽ có thể vào phòng điều khiển của phòng điều khiển nổi tiếng của lò phản ứng số 4. Cho đến bây giờ nó không thể tiếp cận được với khách du lịch. Tuy nhiên, tour sẽ diễn ra trong những điều kiện nhất định. Vụ tai nạn tại N