GIẢI THƯỞNG MAGELLANIC ĐƯỢC TRAO! DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG ẤN PHẨM DU LỊCH HAY NHẤT NĂM 2017 - AKTUALNO-CI

Giải thưởng Magellanic được trao! Dưới đây là những ấn phẩm du lịch hay nhất năm 2017{h1}
Editor Choice
Nhiệt độ nước ở biển Baltic.  Bạn có thể tắm không
Nhiệt độ nước ở biển Baltic. Bạn có thể tắm không
Với một cuốn sách trên đường đi Giải thưởng Magellan đã được trao lần thứ mười. Ý tưởng của cuộc thi là nhằm tôn vinh các nhà xuất bản các ấn phẩm có giá trị, nổi bật bởi sự quan tâm của họ đối với chất lượng khách du lịch, đánh thức niềm đam mê du lịch và nuôi dưỡng các thế hệ mới của thế giới. Người chiến thắng giải thưởng được lựa chọn bởi một bồi thẩm đoàn bao gồm: Krzysztof Rąpała (khách du lịch, nh